DocbyteFacebookPixel
wit logo van docbyte

Navigeren door de overgang: EOL-software en oudere applicaties buiten gebruik stellen

[tta_listen_btn]
App pensionering

Inhoudsopgave

Navigeren door de overgang: EOL-software en oudere applicaties buiten gebruik stellen

Software gaat niet eeuwig mee. Aankondigingen van het einde van de levensduur (EOL) zijn niet alleen formaliteiten voor bedrijven; ze geven aan dat de levenscyclus van een product afloopt en vereisen vaak onmiddellijke aandacht van IT-specialisten en compliance officers. Als leveranciers stoppen met het ondersteunen van hun tools, worstelen bedrijven met de beslissing om dierbare applicaties die een integraal onderdeel zijn geworden van hun dagelijkse werkzaamheden, buiten gebruik te stellen.

Legacy software wordt uiteindelijk een verplichting, die het vermogen van een bedrijf om te innoveren en te evolueren beperkt. De uitdagingen van het beheren van EOL-software kunnen net zo complex zijn als de systemen die ze achterlaten.

Deze uitgebreide gids gaat in op de overwegingen, strategieën en best practices voor een soepele, veilige overgang tijdens de laatste dagen van uw bedrijfskritische applicaties.

 

Whitepaper - Application Retirement

 

Strategieën voor het einde van de levensduur van software of het met pensioen gaan van legacy-applicaties

De impact beoordelen

De eerste stap in het sunsettingproces is het evalueren van het rimpeleffect op je organisatie. Welke functies en methoden zijn afhankelijk van de applicatie die met pensioen gaat? Welke alternatieve oplossingen bestaan er? Inzicht in de onderlinge afhankelijkheden zal een leidraad zijn bij de herziening van bedrijfsprocessen en de selectie van vervangende technologie.

Natuurlijk is geen pensioenproces zonder risico's. Ontwikkel noodplannen om mogelijke problemen aan te pakken, zoals gegevensverlies, prestatieproblemen en onvoorziene afhankelijkheden. Een plan zorgt ervoor dat de organisatie snel kan reageren en de impact op de activiteiten tot een minimum kan beperken. 

Betrokkenheid van belanghebbenden bij productpensionering

Pensioenbeslissingen moeten gezamenlijk worden genomen met inbreng van alle betrokken partijen, waaronder gebruikers, IT, juridische zaken en compliance. Stel een cross-functioneel team samen dat toezicht houdt op het proces en ervoor zorgt dat alle perspectieven vertegenwoordigd zijn.

Opties voor vervanging beoordelen

Evalueer potentiële vervangers voor de applicatie die met pensioen gaat. Bekijk de technische geschiktheid, de betrokkenheid van de leverancier bij de levenscyclus van het product, de integratie met bestaande systemen en de totale eigendomskosten (TCO).

Gebruik staging-omgevingen om de impact van het verwijderen van de software uit je productiesystemen te testen. Zo kunt u anticiperen op risico's en deze beperken voordat u de software uitrolt, zodat de overgang voor eindgebruikers soepel verloopt.

Een stappenplan ontwikkelen

Maak een gedetailleerd projectplan, waarin de stappen in kaart worden gebracht die nodig zijn om de applicatie buiten gebruik te stellen en de vervanging ervan te integreren. Identificeer mijlpalen, afhankelijkheden en kritieke paden om het project effectief te beheren en een succesvol resultaat te garanderen.

Effectieve communicatie is cruciaal om begrip en steun voor het project te kweken. Regelmatige updates en een transparante tijdlijn kunnen angsten wegnemen en zorgen voor een samenhangende teaminspanning.

De overgang beheren

Het uitfaseren van een legacy-applicatie is een proces dat uit meerdere stappen bestaat, waarbij parallelle operaties met nieuwe systemen en voortdurende monitoring nodig zijn. Verdeel de overgang in beheersbare fases en wijs effectief middelen toe om verstoringen tot een minimum te beperken. Zorg ervoor dat gebruikers de training en ondersteuning krijgen om naadloos over te stappen op nieuwe tools.

Hoe een applicatie met pensioen laten gaan

Gegevensbeheer

Een efficiënte gegevensmigratie is essentieel voor een naadloze overgang naar een nieuw systeem, vooral wanneer een bestaand systeem in gebruik wordt genomen. Het proces omvat het migreren van historische gegevens om de toegankelijkheid en bruikbaarheid in het nieuwe systeem te garanderen, zodat vitale informatie voor lopende activiteiten behouden blijft. Gecontroleerde en verifieerbare gegevensoverdrachten zijn cruciaal om de bedrijfscontinuïteit te handhaven en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Een directe overdracht naar de nieuwe applicatie heeft vaak de voorkeur voor gegevens die regelmatig worden gebruikt in de dagelijkse werkzaamheden, zodat gebruikers gebruik kunnen maken van nieuwe functies en platforms. Een kosteneffectieve en efficiënte strategie voor minder vaak gebruikte gegevens is echter het migreren naar een archiveringssysteem. Deze aanpak verzekert de bewaring op lange termijn terwijl de middelen worden geoptimaliseerd en het gegevensbeheerproces wordt gestroomlijnd.

Beveiligingsoverwegingen

Met de toename van cyberbedreigingen is beveiliging geen aspect dat overhaast moet worden aangepakt. De overgangsperiode is een kwetsbare periode voor uw bedrijf en biedt potentiële achterdeurtjes voor kwaadwillenden. Een uitgebreid beveiligingsplan moet de technische en menselijke elementen aanpakken en zich richten op het beveiligen van gevoelige gegevens tijdens en na de overgang.

Juridisch en naleving

Compliance-vereisten kunnen het bewaren of veilig verwijderen van gegevens voorschrijven. Juridische adviseurs moeten worden ingeschakeld om ervoor te zorgen dat aan alle contractuele verplichtingen wordt voldaan en om eventuele bijbehorende risico's te beheren.

 

Whitepaper - Application Retirement

 

De rol van gegevensarchivering bij het buiten gebruik stellen van applicaties

Data-archivering is meer dan alleen opslag; het gaat om het behoud van de context, inhoud en integriteit van data. Bij het buiten gebruik stellen van applicaties kan robuuste data-archivering de toegang tot historische informatie in stand houden, lopende analyses ondersteunen en voldoen aan compliance-eisen.

Het buiten gebruik stellen van een mainframe applicatie maakt vaak deel uit van een breder IT moderniseringsinitiatief. Dit biedt de mogelijkheid om systemen te consolideren en te upgraden of gegevens te archiveren, wat leidt tot kostenbesparingen, betere prestaties en meer mogelijkheden. Behoud op lange termijn sluit meestal aan bij langetermijndoelen en klaar zijn voor audits. Een praktische gegevensarchiveringsstrategie kan dit proces vereenvoudigen door eenvoudige toegang tot historische gegevens.

Het implementeren van geautomatiseerde audit trails kan de administratieve last van naleving verder verminderen.

 

Tips voor het beheren van software en applicaties aan het einde van hun levensduur

Continue bewaking

Blijf op de hoogte van EOL-aankondigingen van leveranciers en verschuivingen in de sector. Proactieve monitoring geeft tijd voor strategische besluitvorming in plaats van gedwongen te worden tot snelle, reactieve maatregelen die kunnen leiden tot suboptimale resultaten.

Regelmatige evaluatie

Beoordeel regelmatig de software in je ecosysteem om kandidaten voor pensionering of modernisering te identificeren. Neem factoren in overweging zoals gebruikspatronen, prestaties en compatibiliteit met andere systemen om weloverwogen beslissingen te nemen over de blijvende relevantie van de software.

Na verloop van tijd kan niet-ondersteunde software leiden tot afnemende prestaties. Naarmate de bedrijfsomgeving verandert, wordt de software minder betrouwbaar en reageert het minder goed op de bedrijfsbehoeften. Dit kan van invloed zijn op de productiviteit, de klanttevredenheid en het concurrentievermogen van uw organisatie.

Veranderingsbeheer

Richt je op de menselijke kant van softwarepensionering door middel van effectief verandermanagement. Erken dat voor gebruikers een vertrouwde tool staat voor comfort en efficiëntie; er afscheid van nemen kan verstorend zijn. Training, ondersteuning en een duidelijke visie op de voordelen van de nieuwe oplossing kunnen de overgang soepel laten verlopen.

Wees je bewust van beveiligingsrisico's

Niet-ondersteunde software is een open uitnodiging voor beveiligingslekken. Softwarepatches en -updates verhelpen kwetsbaarheden, waardoor uw gegevens en activiteiten gevaar lopen.

Een grondige risicoanalyse kan de potentiële blootstelling aan het licht brengen en zo de prioriteit van EOL-software binnen uw risicomanagementstrategie bepalen.

Bereken de onderhoudskosten

EOL-software wordt duurder en legt beslag op middelen die geïnvesteerd zouden kunnen worden in innovatie. Door de verborgen kosten van legacy-applicaties te kwantificeren, kunt u een overtuigende business case maken voor het buiten gebruik stellen ervan.

Whitepaper - Application Retirement

De uitdaging van gegevensmigratie

Gegevens zijn vaak het meest uitdagende onderdeel van het pensioenproces. Evalueer de kwaliteit, nauwkeurigheid en relevantie van je gegevens voordat je gaat migreren. Dit is een kans om verouderde of overbodige informatie op te schonen en te verwijderen, wat het hele proces vereenvoudigt.

Tools voor gegevensmigratie kunnen het overdrachtsproces vereenvoudigen en automatiseren, waardoor de kans op fouten afneemt en de inspanning wordt gestroomlijnd. Evalueer tools op basis van uw specifieke behoeften, rekening houdend met factoren zoals gegevensvolume, formaat en compatibiliteit van bron- en doelsystemen.

Gemigreerde gegevens moeten nauwkeurig en volledig zijn. Stel verificatieprocessen in om ervoor te zorgen dat alle gegevens succesvol worden overgezet en hun oorspronkelijke kwaliteit behouden. Dit kan zowel geautomatiseerde controles als handmatige verificatie door materiedeskundigen omvatten.

EOL Checklist voor succes:

 • Doelstellingen definiëren.

Beoordeel de impact:

 •   Identificeer afhankelijkheden van de terugtredende applicatie.
 • Onderzoek alternatieve oplossingen en beoordeel de haalbaarheid.
 •   Begrijp de onderlinge afhankelijkheden voor de herziening van bedrijfsprocessen.
 • Classificeer gegevens in bruikbare gegevens en gegevens die gearchiveerd moeten worden. 

Ontwikkel noodplannen:

 •   Erken potentiële risico's (gegevensverlies, prestatieproblemen).
 •   Stel noodplannen op voor een snelle reactie en minimale impact.

Betrokkenheid van belanghebbenden:

 •   Samen beslissingen nemen met input van gebruikers, IT, juridische zaken en compliance.
 •   Stel een multifunctioneel team samen voor verschillende perspectieven.

Opties voor vervanging beoordelen:

 •   Evalueer potentiële vervangers (technische geschiktheid, verbintenis met leverancier, integratie, TCO).
 •   Gebruik staging-omgevingen voor impacttests en risicobeperking.

Een routekaart ontwikkelen:

 •   Maak een gedetailleerd projectplan met mijlpalen en kritieke paden.
 •   Zorg voor effectieve communicatie door regelmatige updates en transparante tijdlijnen.

Beheer de overgang:

 •   Faseer de legacy-applicatie uit door middel van parallelle operaties.
 •   Houd het overgangsproces voortdurend in de gaten.
 •   Verdeel de overgang in beheersbare fasen.
 •   Zorg voor training en ondersteuning zodat gebruikers naadloos nieuwe tools kunnen gebruiken.

Waarom bedrijfssoftware-updates belangrijk zijn

Software-updates gaan niet alleen over functie-uitbreidingen; ze bevatten vaak ook kritieke beveiligingspatches en bugfixes. Op de hoogte blijven van updates is essentieel voor het behoud van de integriteit en veiligheid van je systemen. Soms moeten software-updates worden getest om de bedrijfsactiviteiten niet te verstoren en downtime tot een minimum te beperken.

Wijzigingsbeheerprocedures implementeren om software-updates bij te houden en te beheren. Dit zorgt ervoor dat updates consistent worden toegepast en dat de impact ervan wordt begrepen en beheerd.

 

Whitepaper - Application Retirement

 

Conclusie

Het beheren van software aan het einde van de levensduur is een strategische inspanning die een nauwgezette planning, grondige beoordeling en zorgvuldige uitvoering vereist. Door het EOL-proces te begrijpen, effectief change management toe te passen en prioriteit te geven aan gegevensbeveiliging en strategische afstemming, kunnen organisaties legacy-applicaties met vertrouwen buiten gebruik stellen en de weg vrijmaken voor continue groei en innovatie. Omdat het technologielandschap zich blijft ontwikkelen, is het voor het succes van elke onderneming op de lange termijn van cruciaal belang om goed geïnformeerd en proactief te blijven bij het beheren van EOL-software.

Neem contact met ons op

Bij Docbyte nemen we uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw account te beheren en de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd.

Heb je interesse om bij te dragen aan onze blog?

Docbyte

Kortrijksesteenweg 1144 B

9051 Gent

België

BTW: BE0880119503

Telefoon: +32 9 242 87 30

GDPR