DocbyteFacebookPixel
wit logo van docbyte

Privacyverklaring

Uw vragen Onze antwoorden Verwante documentatie
Wie verzamelt de gegevens? Docbyte is de belangrijkste gegevensbeheerder 1. Verklaring van Docbytes
Welke gegevens worden verzameld? Browsergegevens en -gedrag zoals IP-adres, geschiedenis op onze website, ... 3. Informatie die we verzamelen
Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens? Uw toestemming is de belangrijkste rechtsgrondslag. Privacy-instellingen
Worden de gegevens gedeeld met derden? De gegevens zijn toegankelijk voor de hostingpartner van de website en/of geïdentificeerde subverwerkers.   5. Hoe uw informatie wordt gebruikt
Hoe wordt de informatie gebruikt? We gebruiken deze gegevens om je ervaring te verbeteren en je vragen beter te beantwoorden. 5. Hoe uw informatie wordt gebruikt
Hoe lang worden de gegevens opgeslagen? De gegevens worden bewaard zolang als nodig is of totdat u uw toestemming intrekt. Privacy-instellingen
Welke rechten heeft de betrokkene? Alle rechten van betrokkenen zoals vermeld in GDPR hoofdstuk III zijn van toepassing. 9. Uw rechten
Hoe kan de betrokkene een klacht indienen? U kunt ons elk verzoek met betrekking tot GDPR per e-mail sturen naar gdpr@docbyte.com 15. Neem contact met ons op

1. Verklaring van Docbytes

Deze website en verklaring is eigendom van Docbyte NV, een IT-bedrijf gespecialiseerd in informatiebeheer. Als dusdanig verwerken we een aantal persoonlijke gegevens om uw ervaring op onze website te verbeteren en handelen we dus als een Gegevensbeheerder volgens de EU-verordening 2016/679 (gewoonlijk GDPR genoemd).

Deze Verklaring beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt, in overeenstemming met EU-wetgeving zoals GDPR, de e-Privacy richtlijn en de Belgische privacywetgeving. Als specialist in informatiebeheer willen we zo transparant mogelijk zijn over de verwerking van de gegevens van onze klanten en bezoekers van onze website. Deze verklaring is bedoeld om u alle nodige informatie te verstrekken met betrekking tot gegevensbescherming.

2. Geldigheid van deze verklaring

Deze verklaring blijft geldig en van kracht tot een automatische vervaldatum, updates of externe oorzaken.

3. Informatie die we verzamelen

U kunt ervoor kiezen om ons informatie over u te geven door formulieren op onze site in te vullen, zoals het contactformulier, het nieuwsbriefformulier of door telefonisch, per e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Door het nieuwsbriefformulier in te vullen, geeft u toestemming om u aan te melden voor onze nieuwsbrief en stemt u ermee in om af en toe nieuwsbrieven te ontvangen. We verzamelen alleen de minimale informatie die nodig is om u van de door u gevraagde informatie te voorzien of om een vraag/suggestie/opmerking met betrekking tot onze website in te dienen.

We kunnen ook gegevens verzamelen over uw bezoeken aan onze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens) en de bronnen die u bezoekt. Wanneer u onze website bezoekt, verstrekt de browser van uw computer ons informatie zoals uw IP-adres, browsertype, toegangstijd en verwijzende URL die wordt verzameld en gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van onze website samen te stellen. Deze informatie kan worden gebruikt om onze website en de diensten die wij aanbieden te verbeteren.

Informatie die we kunnen verzamelen

 • Identiteit, identificeerbare informatie
  • Voor- en achternaam, e-mailadres, ...
 • Professionele informatie
  • Bedrijf, functietitel, ...
 • Verbindingsgegevens
  • IP-adressen, tijd en locatie van verbinding, ...
 • Lokalisatie
  • Apparaten lokaliseren via netwerk, gps-signaal van mobiele apparaten, ...

4. Cookies

Cookies zijn specifieke bestanden die op uw apparaten worden geïnstalleerd en die worden gebruikt om uw internetactiviteiten te volgen en te registreren, zodat we ons bezoekersgedrag kunnen analyseren en de inhoud en architectuur van onze website kunnen verbeteren. Alle verzamelde informatie is anoniem en zal nooit worden gebruikt om specifieke personen te identificeren of te benaderen. Hun enige doel is ons te laten weten hoe u op onze website komt en wat de meest relevante informatie voor u is.

Ons gebruik van cookies volgt de EU-richtlijn 2002/58/EC en de omzetting ervan in het Belgische wettelijke kader. Meer informatie hier.

Op de volgende pagina's vindt u informatie over het weigeren of verwijderen van cookies op de volgende browsers:

 • Google Chrome: bestaande cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Klik op hier
 • Firefox/Mozilla: verbeterde trackingbescherming. Klik op hier
 • Safari: bestaande cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Klik op haare
 • Opera: bestaande cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Klik op haare
 • Internet Explorer: bestaande cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Klik op hier

5. Hoe uw informatie wordt gebruikt

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze alleen gebruikt voor het aangegeven doel.

Dergelijke informatie wordt door ons alleen gebruikt voor:

 • De doeleinden waarvoor de informatie door u is verstrekt, inclusief het verstrekken van de informatie die u bij ons aanvraagt;
 • Marketing- en administratiedoeleinden;
 • Voor analytische doeleinden, zoals ervoor zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.

Docbyte verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens over u te verkopen of te verhuren aan derden. Echter, om haar doeleinden en operationele behoeften te vervullen, kan Docbyte een beroep doen op derden die worden gedefinieerd als gegevensverwerkers en/of subverwerkers. Elke organisatie die betrokken is bij onze processen, zoals de hostingprovider van de website, moet voldoen aan de GDPR-richtlijnen en we vragen hen zich hieraan te houden en voldoende garanties te geven. We zullen nooit toestaan dat deze derde partijen uw persoonlijke informatie verkopen of gebruiken voor een ander doel dan het doel dat we hebben gedefinieerd. Docbyte volgt en documenteert elk proces met persoonsgegevens, beheerd door onszelf of door de (sub)verwerker. Dit laat ons toe om snel te antwoorden op elk legitiem verzoek met betrekking tot persoonsgegevens.

6. Wettelijke basis voor verwerking

In navolging van de GDPR, WP29 en de aanbevelingen van de Privacycommissie, zullen we alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen als we daarvoor uw toestemming hebben en als we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren of als de verwerking in ons legitieme belang is en niet zwaarder weegt dan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden.

7. Beveiliging

We streven ernaar de standaard beveiligingsmaatregelen in de branche te gebruiken om uw informatie te beschermen en verlies, misbruik of wijziging van informatie onder ons beheer te voorkomen. De overdracht van informatie via het internet is echter niet volledig veilig en we kunnen niet garanderen dat al uw privécommunicaties en andere persoonlijke gegevens nooit openbaar zullen worden gemaakt. We zullen echter al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie zo veilig mogelijk wordt bewaard.

 • We streven ernaar GDPR-compliant te zijn en implementeren relevante beveiligingsmaatregelen voor al onze processen.
 • We gaan over tot periodieke herziening en beoordeling van ons privacybeleid en beveiligingsbeleid.
 • We hebben van al onze leveranciers een bewijs van naleving geëist.

We zorgen ervoor dat alle gegevens worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming. In het geval van andere landen eisen we van onze verwerkers dat ze voldoende waarborgen bieden, zoals certificering of accreditatie (bijv. Privacy Shield-certificering voor Amerikaanse bedrijven).

8. Bewaren en verwijderen van gegevens

Uw privacy is een belangrijke zorg voor ons en daarom hebben we veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de gegevens die we verwerken beter te beschermen. Naast andere veiligheidsmaatregelen passen we een strikt bewaarbeheer toe en definiëren we specifieke bewaarperioden volgens de wetgeving en/of behoeften.

In het geval van beëindiging van een bewaartermijn of intrekking van toestemming, indien van toepassing, verplichten wij ons om alle gegevens zo snel mogelijk te verwijderen en zullen wij u daarna op de hoogte stellen.

9. Uw rechten

U dient ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u verzamelen en bewaren nauwkeurig is en up-to-date wordt gehouden. Als u de informatie die we over u hebben verzameld op een bepaald moment wilt inzien, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Je hebt ook het recht om de informatie te laten wissen als we geen legitieme reden hebben om de informatie te bewaren. We zullen zo snel mogelijk voldoen aan dergelijke geldige verzoeken, binnen een maand, zoals vermeld in GDPR artikel 12 (3), te beginnen bij de ontvangst van een geldig schriftelijk verzoek.

U hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u bewaren. Wij zullen de gevraagde informatie binnen een maand na ontvangst van een geldig schriftelijk verzoek aan u verstrekken. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken zodat we uw persoonlijke gegevens kunnen identificeren en/of uw identiteit kunnen verifiëren. Stuur alle verzoeken naar onderstaande contactpersoon.

10. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en eventuele wijzigingen zullen worden meegedeeld. Aangezien uw gebruik van de Docbyte-website onderworpen is aan uw aanvaarding van deze Privacyverklaring en alle wijzigingen daarvan, verzoeken wij u de Privacyverklaring te lezen telkens wanneer u deze website gebruikt.

11. Sites van derden

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze Leden, partnernetwerken, adverteerders, organisatoren van evenementen en filialen. Als je een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze verklaring volgt de EU 2016/679-verordening, gewoonlijk General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, en de Belgische privacywet die deze omzet. Als Belgisch bedrijf vertrouwen we op de Autoriteit voor Gegevensbescherming en haar aanbeveling voor naleving. Eventuele vragen of claims kunnen worden voorgelegd aan de privacycommissie.

13. Algemeen

Uitstel of verzuim van onze kant bij het afdwingen van onze rechten betekent niet dat wij afstand doen van onze rechten en rechtsmiddelen. Als een deel van deze Privacyverklaring ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest.

14. Kennisgeving datalekken

We hebben bepaalde maatregelen geïmplementeerd om mogelijke inbreuken op gegevens te bewaken en op te sporen. Onze interne procedures zijn geïmplementeerd om elke potentiële bedreiging te analyseren en, in navolging van de GDPR-aanbeveling, kunnen we je op de hoogte stellen als we een potentiële gegevensinbreuk tegenkomen en wat we zullen implementeren om het risico te verlagen en het te beheren.

15. Neem contact met ons op

Uw privacy is belangrijk voor ons. Als u toegang wilt tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via gdpr@docbyte.com.