DocbyteFacebookPixel
wit logo van docbyte

De gegevens van morgen beveiligen: een diepgaand onderzoek naar strategieën voor de preventie van gegevensverlies

[tta_listen_btn]
Beveiligen-van-dataverlies-preventie-strategieën-docbyte

Inhoudsopgave

De golf van digitalisering heeft gevolgen voor de manier waarop gegevens, zoals gevoelige informatie of historische documenten, worden gegenereerd en opgeslagen. Wat consistent en belangrijk blijft tijdens de uitbraak van digitalisering is het bewaren van gegevens.

Tot nu toe hebben we de twee grondbeginselen van gegevensbewaring geleerd: Gekwalificeerd elektronisch archiveren (QEA) en digitale bewaring (eArchiving). Wanneer je deze krachtige strategieën samenvoegt, krijg je het evenwicht tussen de integriteit en authenticiteit van gegevens en zorg je er tegelijkertijd voor dat de betreffende organisatie voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften. 

Gekwalificeerd elektronisch archiveren (QEA) is de ultieme oplossing voor het systematisch beheren van de opslag, archivering en het ophalen van digitale records volgens de wettelijke vereisten. QAE zorgt voor de authenticiteit, integriteit en toegankelijkheid van gegevens en versterkt als bonus de beperking op toegang en wijziging.

Organisaties die strikte wettelijke mandaten, zoals financiën, gezondheidszorg of overheid, QAE implementeren voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Digitale bewaring, aan de andere kant, neemt de verantwoordelijkheid voor het opslaan, de bewaring op lange termijn en de toegankelijkheid van gegevens. Digitaal bewaren heeft de neiging om de gegevens veilig te stellen voor toekomstig gebruik met behoud van integriteit om de werkelijke waarde ervan te garanderen ondanks de verandering in technologie of formaat. De bijgevoegde gegevens worden per evolutie overgezet naar nieuwe apparaten en formaten.

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, ontstaan er verschillende uitdagingen; deze uitdagingen kunnen worden tegengegaan terwijl de gegevens worden beveiligd of bewaard, en geloof me, het is ingewikkelder dan het klinkt. Deze blog gaat in op Data Loss Prevention-strategieën en hoe QEA en digitale bewaring daarbij helpen.

 

Het belang van voorkoming van gegevensverlies

 

Digitalisering heeft zichzelf terecht geplaatst als de ruggengraat van bedrijven en ondernemingen vandaag de dag, en zelfs de kleinste fout kan catastrofaal zijn. De grootte van je organisatie doet er niet toe; of je nu een kleine startup bent of een multinational, je primaire verantwoordelijkheid is om je gegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden en te voorkomen dat ze verloren gaan.

Dit vraagt om Preventie van gegevensverlies (DLP). Laten we eerst ingaan op je bezorgdheid: Wat is preventie van gegevensverlies?

 

Wat is Data Loss Prevention?

Microsoft definieert DLP als een softwareoplossing die gevoelige informatie beschermt tegen onbevoegd delen, toegang en verlies. DLP omvat verschillende technieken en beleidsregels die gegevens detecteren, bewaken en beschermen en ervoor zorgen dat ze veilig en vertrouwelijk blijven en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Als je denkt dat DLP een standaard is die zonder enige aanpassing kan worden toegepast, dan heb je het mis! DLP moet worden aangepast aan uw bedrijfsspecifieke vereisten, wat betekent dat u niet dezelfde strategie kunt toepassen in verschillende sectoren.

Er moet een focus zijn en een gebied dat onmiddellijke aandacht nodig heeft om schade te voorkomen. We kunnen zeggen dat DLP fungeert als een verdedigingsmechanisme dat continu op zoek gaat naar potentiële bedreigingen die de gegevens in gevaar kunnen brengen.

 

Waarom is DLP belangrijk?

Aangezien we de context achter Preventie van gegevensverliesLaten we eens bespreken waarom dit cruciaal is voor uw bedrijf.

Waarschuwing voor de bescherming van gegevenslekken

Met de toegenomen digitalisering, datalekken zijn een veel voorkomende bedreiging geworden. Het stelen of manipuleren van gevoelige informatie betekent een datalek en kan leiden tot verwoestende financiële verliezen, schade aan de geloofwaardigheid of juridische gevolgen. DLP implementeert toegangscontrole en bewaakt gegevensbewegingen.

 

Naleving van regelgeving

Gedigitaliseerde records vragen om nalevingscontroles als het gaat om gegevensbescherming. Deze regels zijn niet onderhandelbaar. Deze normen moeten strikt worden nageleefd om wettelijke boetes en acties te voorkomen. 

 Behoud van gegevens

Het belangrijkste aspect van DLP is het handhaven van de integriteit van gegevens en ervoor zorgen dat deze geen ongeautoriseerde wijzigingen of verwijdering accepteren.

 

Preventie van bedreiging met voorkennis

De grootste bedreiging voor gegevens is afkomstig van een huidige werknemer. DLP bewaakt en detecteert verdachte of ongebruikelijke activiteiten van de werknemers en probeert de potentiële bedreigingen binnen een organisatie te beperken.

 

Vertrouwen behouden

Datalekken in organisaties bedreigen het vertrouwen van klanten, omdat zij verwachten dat er verantwoordelijk met hun gevoelige informatie wordt omgegaan. DLP zorgt ervoor dat ieders vertrouwen behouden blijft door een strikte toewijding aan gegevensbeveiliging te tonen.

 

DLP en gegevensintegriteit

Gegevensintegriteit heeft te maken met de kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gegevens gedurende de tijd dat ze zijn opgeslagen. DLP speelt een cruciale rol bij het handhaven van gegevensintegriteit en zorgt ervoor dat gegevens niet worden gewijzigd of verloren gaan/verwijderd worden. Dit wordt gedaan door de toegang tot en de stroom van gegevens te bewaken.

 

Preventie van gegevensverlies bij gekwalificeerde archivering

 

Gekwalificeerde Archivering is een noodzakelijke discipline die wettelijke en regelgevende vereisten overziet en beheert. Met de opkomst van digitalisering hebben QEA, oplossingen voor langetermijnbewaring en voorkoming van gegevensverlies en vergelijkbare technieken veel erkenning gekregen. Dit garandeert het behoud, de toegankelijkheid en de betrouwbaarheid van digitale records. 

QEA geeft een voorsprong aan gegevensbeheer. Deze functie vereist het behoud en de beveiliging van gearchiveerde gegevens. In zulke tijden komt DLP naar voren als de beste praktijk. Laten we eens kijken naar enkele voordelen van DLP bij gekwalificeerde archivering.

 

 • Bescherming tegen gegevensverlies

Effectieve archivering kan gearchiveerde gegevens leveren. Data Loss Prevention-oplossingen vormen de barrière tegen dataverlies, hetzij door een handmatige fout, hetzij door een technische storing. Dit maakt het belangrijk, vooral wanneer gearchiveerde gegevens een juridische betekenis hebben en moeten worden bewaard voor juridische doeleinden.

 

 • Conforme archivering

Compliant archiveren volgt regels over het bewaren, openen en bewaren van gegevens en vormt de basis voor QEA. DLP zorgt ervoor dat gegevens worden behandeld volgens de vastgestelde standaarden en voorkomt handelingen die de integriteit van gegevens in gevaar kunnen brengen.

 

 • Authenticiteit behouden

Het belangrijkste doel van gekwalificeerde archivering is het garanderen van de authenticiteit van gearchiveerde records en gegevens, een essentiële vereiste. DLP houdt toezicht op gegevensstromen en toegangscontroles, waardoor wijzigingen door onbevoegden effectief worden voorkomen.

 

 • Bewaren van gegevens op lange termijn

Gekwalificeerde archivering richt zich eerst op het langdurig bewaren van gegevens, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. DLP-strategieën bieden hierbij een helpende hand door te voorzien in de nodige voorschriften die ervoor zorgen dat gegevens onveranderd blijven en toegankelijk zijn in de loop van de tijd. 

 

Het verschil tussen gekwalificeerd elektronisch archiveren en langetermijnbewaring

Wat betreft het beveiligen van de gegevens hebben zowel QEA als Behoud op lange termijn nuttig zijn, maar hebben verschillende benaderingen. Gekwalificeerde archivering legt de nadruk op databehoud en -toegang terwijl wordt voldaan aan de wettelijke vereisten, waardoor de geldigheid wordt gewaarborgd. Anderzijds, Behoud op lange termijn richt zich op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van gegevens.

 

Oplossingen voor preventie van gegevensverlies van de volgende generatie

 

Hoewel technologie steeds slimmer wordt, worden aanvallers nog slimmer. Hierdoor zijn oplossingen ter voorkoming van gegevensverlies nog crucialer geworden. Laten we het hebben over Next-Gen Oplossingen voor voorkoming van gegevensverlieswaarin de mogelijkheden, voordelen en rol in het beveiligen van gegevens in deze veranderende cyberbeveiligingsomgeving worden belicht.

 

De verschuiving tussen traditionele en Next-Gen DLP

Traditionele DLP had enkele voordelen, maar moest de evoluerende technologie inhalen naarmate de bedreigingen toenamen. DLP-oplossingen van de volgende generatie vulden de gaten door zich aan te passen aan de uitdagingen van de digitale wereld. Deze oplossingen boden een dynamische, proactieve en gedetailleerde benadering van gegevensbescherming.

 

DLP-functies van de volgende generatie

Gegevens worden snel geanalyseerd om anomalieën op te sporen via gegevenstoegangspatronen en gebruikersgedrag. Analyse van gebruikers- en entiteitengedrag (UEBA)-implementatie bewaakt het gedrag van gebruikers om anomalieën te identificeren die kunnen leiden tot datalekken of bedreigingen van binnenuit.

Deze oplossingen creëren een adaptief beleid dat kan worden aangepast op basis van gebruikersgroepen, apparaten of gegevenstypen. Door de toenemende digitalisering is de focus verschoven naar de cloud; daarom richten DLP-oplossingen van de volgende generatie zich ook op het verbeteren van de bescherming van cloudgegevens.

 

Compliance en controle behouden bij het opslaan van gegevens

 

Hoewel gegevens het meest waardevolle bezit zijn voor elk bedrijf vanwege de dynamische aard van gegevens, is er een grote behoefte aan compliance en controle tijdens het opslaan. Naleving en controlemaatregelen zijn belangrijk bij het beschermen van gevoelige informatie. Het verlies van gegevens is niet alleen je grootste zorg, maar ook de naleving van de eIDAS- en GDPR-regels is een belangrijke uitdaging. 

In dit gedeelte wordt kort uitgelegd hoe compliant archivering een pasklare oplossing is voor deze uitdaging en hoe QEA en lange termijn archivering wettelijke retentie vergemakkelijken.

 

Wettelijke vereisten: eDIAS en GDPR

eIDAS en GDPR zijn de belangrijkste regelgevingen die door de Europese Unie zijn gedefinieerd voor de beveiliging, bescherming en wettelijke bewaring van gegevens.

 

 • eDIAS handelt elektronische identificatie en vertrouwensdiensten af en waarborgt tegelijkertijd de authenticiteit en veiligheid van elektronische transacties. Voor rechtsgeldigheid definieert het een kader voor elektronische zegels, handtekeningen en tijdstempels die de rechtsgeldigheid verifiëren.
 • GDPR beschermt persoonlijke gegevens. Het beperkt bedrijven bij het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens. Het benadrukt dat persoonlijke gegevens veilig moeten worden bewaard; niet-naleving wordt in andere gevallen zwaar bestraft.

 

De rol van conforme archivering

Compliant archiveren in welke vorm dan ook (QEA of langetermijnbewaring) zorgt ervoor dat organisaties de regelgeving naleven. Laten we eens bespreken hoe oplossingen voor compliant archivering de wettelijke vereisten dicteren:

 

 • Gekwalificeerde elektronische archivering

QEA zorgt ervoor dat digitale records rechtsgeldig en integer zijn en voldoen aan de eIDAS-standaarden. Deze standaarden bieden een veilige omgeving voor elektronische transacties. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

Door eIDAS's eigenschap van rechtsgeldigheid samen te voegen, kan QEA verder gaan dan de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat gegevens gedurende een lange periode toegankelijk en betrouwbaar blijven. Als gegevens eenmaal zijn gearchiveerd, kunnen ze niet meer worden gewijzigd; deze functie garandeert de integriteit en authenticiteit van gegevens. QEA zorgt ervoor dat elk record wettelijk toegestaan is. Dit is belangrijk voor elektronische zegels, handtekeningen en tijdstempels die voldoen aan eIDAS.

 

 • Behoud op lange termijn

Behoud op lange termijn voldoet aan de wettelijke bewaarplicht, en in combinatie met GDPR heeft het een aanzienlijke impact.

Vergelijkbaar met QEA, Behoud op lange termijn beheert de integriteit van gegevens in de loop van de tijd. Dit is belangrijk voor GDPR omdat elke ongeautoriseerde wijziging van persoonlijke of gevoelige gegevens resulteert in niet-naleving. GDPR richt zich op het beveiligen van opgeslagen persoonlijke gegevens en Behoud op lange termijn vergemakkelijkt de naleving en zorgt ervoor dat gegevens voor de vereiste duur worden bewaard.

Zowel GDPR als eIDAS bevorderen de naleving van de regelgeving. Behoud op lange termijn biedt een record van dataretentie en toegang na nalevingscontroles tijdens audits.

 

Het belang van gegevensbewaring en geavanceerde verliespreventie

 

Bewaren van gegevens Het is belangrijk om de naleving van wet- en regelgeving van een organisatie te begrijpen. Als we kijken naar naleving van de wet- en regelgeving, controleren we met dataretentie of elk document voldoet aan regelgeving zoals GDPR of HIPPA voor soepele strategische operaties.

Laten we eens kijken naar de top drie redenen waarom dataretentie is vandaag de dag belangrijk voor uw bedrijf:

 

 • Opslagkosten besparen: Bedrijven kunnen op de hoogte blijven van de nieuwste trends en gegevensvereisten en opslagruimte besparen door onnodige gegevens te verwijderen.
 • Wettelijke naleving toepassen: Bedrijven in staat stellen om relevante gegevens op elk gewenst moment op te vragen terwijl de bewaarwetten worden nageleefd. Deze wetten helpen bij het plannen van de duurzaamheid van opslag.
 • Verlaagt het risico op gegevensinbreuk, diefstal en bedreigingen van binnenuit: Bedrijven die niet aarzelen om te investeren in een professionele DLP-oplossing verlagen het risico op allerlei soorten datalekken. Op deze manier kunnen werknemers van het bedrijf geen gevoelige informatie stelen om bedrijfsgegevens te beschermen tegen bedreigingen van binnenuit.
 • Beschermt tegen online phishing-zwendel en onbevoegd delen van documenten: Een DLP-oplossing kan direct alle gevoelige gegevens en documenten die gebruikers delen detecteren en markeren. Bovendien kan een DLP-oplossing de gegevens van een bedrijf beschermen tegen online phishing-zwendel waarmee geheime informatie kan worden gestolen. 

 

Voordelen van het samenvoegen van dataretentie en DLP

Wanneer dataretentie en geavanceerde DLP worden samengevoegd, kunnen organisaties het bewaren van gegevens verifiëren volgens de wet- en regelgeving en tegelijkertijd garanderen dat aan de beveiligingsnormen wordt voldaan, dat de gegevens in hun oorspronkelijke vorm blijven en beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, dat gegevens kunnen worden gebruikt voor historische referentie zonder de beveiliging in gevaar te brengen, en ten slotte dat gegevens veilig zijn tegen elke vorm van verlies.

 

Samenvoeging QEA en Behoud op lange termijn

 QEA houdt zich bezig met wettelijke vereisten en zorgt tegelijkertijd voor de geldigheid en integriteit van digitale gegevens; gegevens kunnen dus niet worden gemanipuleerd en blijven authentiek. Bij langetermijnbewaring daarentegen wordt de authenticiteit van gegevens geregeld terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat ze relevant en toegankelijk blijven in de toekomst.

 

De alliantie tussen geavanceerde DLP en gegevensbewaring

Wanneer dataretentie en geavanceerde DLP worden samengevoegd, kunnen organisaties het bewaren van gegevens verifiëren volgens de wet- en regelgeving en tegelijkertijd garanderen dat aan de beveiligingsnormen wordt voldaan, dat de gegevens in hun oorspronkelijke vorm blijven en beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, dat gegevens kunnen worden gebruikt voor historische referentie zonder de beveiliging in gevaar te brengen, en ten slotte dat gegevens veilig zijn tegen elke vorm van verlies.

Neem contact met ons op

Bij Docbyte nemen we uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw account te beheren en de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd.

Heb je interesse om bij te dragen aan onze blog?

Docbyte

Kortrijksesteenweg 1144 B

9051 Gent

België

BTW: BE0880119503

Telefoon: +32 9 242 87 30

GDPR