DocbyteFacebookPixel
wit logo van docbyte

Personeelszaken:

Automatisch informatie over kandidaten verwerken en HR-documenten archiveren op een manier die voldoet aan de voorschriften

Hoe kun je gemakkelijker en efficiënter

informatie over werknemers of kandidaten en archiveren

die informatie op een correcte manier?

Het inwerken van nieuwe werknemers vereist het verwerken van veel papierwerk.

Het lijkt een beetje op een KYC proces in andere industrieën.

Je moet verschillende soorten documenten verwerken:

Afbeelding ID-kaart docbyte

Identiteitsdocumenten

rijbewijs afbeelding docbyte

Rijbewijzen

Andere belangrijke documenten afbeelding docbyte

Anderen

Dat is een klus die veel mankracht en tijd vergt om alle vereiste documenten te verwerken. Wij kunnen je helpen dat proces te automatiseren. We hebben onze bewezen documentverzameling oplossing die het zware werk voor je kan doen.

Hoe kan een op AI gebaseerde, geautomatiseerde oplossing helpen bij uw HR-activiteiten?

Als je de kandidaat in dienst neemt, wordt er uiteindelijk ook een contract getekend. Bij voorkeur gebeurt dat digitaal. Hoe ga je die digitale handtekening valideren en goed bewaren voor de komende jaren? Natuurlijk hebben we een oplossing voor het bewaren van digitale handtekeningen.

geautomatiseerde oplossing voor hr image docbyte
hr sectie 5-1

Digitale wet, eIDAS en GDPR-naleving

In alle EU-landen zijn arbeidsdocumenten, d.w.z. alle informatie met betrekking tot de arbeidsovereenkomst van een persoon, met andere woorden: CV, contract, ziekteverlof, loonstroken, enz. gearchiveerd worden in overeenstemming met de GDPR.

Dit stelt zeer specifieke eisen aan digitale archivering. In landen als België is dit nog strenger en op Europees niveau is een soortgelijke regelgeving in aantocht.

Onze Docbyte platform helpt je om aan deze vereisten te voldoen en je voor te bereiden op de toekomst.

HR-informatie langdurig bewaren met de compliant Digital Preservation

Ons Docbyte platform is er om de leesbaarheid en authenticiteit van elektronische documenten te bewijzen zolang als nodig is - volgens uw wet- en regelgeving. Het werkt zowel voor gedigitaliseerde als voor digitaal geboren documenten.

HR-afdeling 5-2