DocbyteFacebookPixel
wit logo van docbyte

Is uw bedrijf een digitale onderneming?

[tta_listen_btn]
Digitale bedrijfsafbeelding docbyte

Inhoudsopgave

Wat is een digitale onderneming? Een vraag die het internet overspoelt. Een bedrijf digitaliseren betekent digitale technologieën gebruiken om het te veranderen in een digitale onderneming. De belangrijkste doelen van digitalisering zijn hogere inkomsten en nieuwe mogelijkheden voor waardetoevoeging. 

Door gebruik te maken van wereldwijd gedistribueerde digitale middelen en organisatorische hulpbronnen, verandert digitalisering, in de breedste zin van het woord, het oorspronkelijke bedrijfsmodel van een onderneming en opent het diverse zakelijke mogelijkheden door de immateriële processen van productieplanning en productontwikkeling te integreren met feitelijke productie en operationele ondersteuning. Laten we eens duiken in digitaal ondernemen, de vele aspecten ervan en het digitaliseringsproces.

Wat is Digitaal Ondernemen? 

 

Tegenwoordig heeft iedereen een digitaal bedrijf in het tijdperk van werken op afstand. In werkelijkheid definiëren leiders van topbedrijven het digitaal gaan echter anders. Als gevolg daarvan kunnen de prioriteiten met betrekking tot de invoering en transformatie van technologie verschillen.

Iedereen die een digitale ondernemingsstrategie voor hun bestaande bedrijf moeten op de hoogte blijven van de meest recente informatie en ontwikkelingen rondom digitalisering. 

Markten en markten voorspelt dat de omvang van de markt voor digitale transformatie zal toenemen van $594,4 miljard in 2022 tot $3 144,9 miljard in 2026 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 19,1%. Dit is het juiste moment om te leren over digitaal ondernemen om je bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen. 

 

Kenmerken van een digitale onderneming

Machinaal leren, kunstmatige intelligentie, Robotisering van processen(RPA), Virtual and Augmented Reality, Quantum Computing, Blockchain, Edge Computing, Internet of Things (IoT), 5G, enz. zijn enkele van de meest gebruikte digitale technologieën. Bedrijven moeten deze technologieën toepassen om de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw aan te gaan en digitale ondernemingen te worden. 

Voor het grootste deel, digitale ondernemingen zijn afhankelijk van technologie om te functioneren en uit te breiden. Digitale bedrijfsstrategie betreft: 

 • Gegevensverzameling en documentarchivering om bedrijfsinformatie te verbeteren. 
 • AI gebruiken om de ervaring van de consument te verbeteren. 
 • Werkstromen automatiseren met apps voor taakbeheer en productiviteitssoftware. 
 • Mindset gericht op technologie en organisatiestructuren die zijn gebouwd op flexibiliteit en snelheid.

 

Wat maakt een digitale onderneming efficiënt? 

Alleen het downloaden van een paar apps maakt van een bedrijf nog geen digitale onderneming. Een digitale transformatie is een geleidelijke overgang van handmatige processen naar technologiegedreven processen, klantgericht bedrijfsmodel.

Bouwen aan een digitale onderneming betekent alles vanaf de grond bekijken, inclusief de machines, processen, eindproducten, het hele productieproces en de algehele systeemprestaties. Niet alleen de hardware, maar ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, de software en gegevensmodellen.

Digitale onderneming werkt om verschillende soorten gegevens om te zetten in inzichtelijke informatie. Digitalisering heeft dus invloed op belangrijke aspecten, waaronder back-end beheer en onderhoud, klantenservice en de ervaring van werknemers.

 

Digitale ondernemingen verhogen winstmarge

Tegenwoordig, digitale ondernemingen meer inkomsten en nieuwe mogelijkheden voor waardetoevoeging genereren. Veel bedrijven zijn momenteel bezig met digitalisering. Vooraanstaande bedrijven hebben al digitale ondernemingsstrategie en hebben veel succes gehad in termen van winst en duurzame klantenkring.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het beleid van de Europese Unie voor 2022-2023 is bijvoorbeeld de digitalisering van bedrijven. Aangenomen wordt dat het concurrentievermogen van Europese bedrijven in de hightech- en digitale sectoren cruciaal is om het wereldwijde concurrentievermogen van de EU in deze eeuw te waarborgen. 

Het doel van de NextGenerationEU economisch herstelpakket en initiatieven zoals de digitale interne markt is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe high-tech industrieën en het bevorderen van digitale ondernemingen in Europa. 

De Noordse lidstaten Denemarken, Zweden en Finland zijn de landen binnen de Europese Unie met de hoogste tarieven voor bedrijven voor 2022-23, variërend tussen 75%-100%Dit leidt tot extreem hoge niveaus van digitale intensiteit in de dagelijkse activiteiten.

U kunt uw acties voor gegevensbehoud ook naadloos digitaliseren en automatiseren met software voor digitale bewaring.

 

Digitale bedrijfsoplossingen

 

Bedrijven moeten het idee van digitale onderneming In dit tijdperk van digitale transformatie, waarin digitalisering van bedrijfsmodellen essentieel is om effectief en concurrerend te blijven. Een belangrijke kracht in deze verandering is Docbyte, dat voorziet in oplossingen voor digitale ondernemingen die netjes passen in het belangrijkere idee van bedrijfsmodellen en -processen digitaliseren. Hieronder volgen de vertrouwensoplossingen die Docbytes levert aan bedrijven om hen te helpen digitale ondernemingen te worden. 

 

1. Documentverwerking in de digitale onderneming

Documentverwerking is een essentieel onderdeel van de activiteiten in de digitale bedrijfsomgeving. Automatiseringsoplossingen Docbyte helpt bedrijven om relevante informatie te vinden, legitimiteit te bevestigen en verschillende documenten automatisch te herkennen. 

 

2. E-mailverwerking en digitale postkamer 

De e-mailverwerking en digitale postkameroplossingen passen in de digitale onderneming architectuur. Dergelijke oplossingen zijn geschikt voor het versnellen van inkomende e-mails en het creëren van een verwerkingsomgeving met meerdere communicatiekanalen. Nauwkeurigheid wordt gegarandeerd door machine learning, en de capaciteit om elk type e-mail te beheren vergroot de verscheidenheid aan communicatiekanalen die beschikbaar zijn voor een digitaal bedrijf.

 

3. Training voor steeds veranderende digitale oplossingen

Aanpassingsvermogen is essentieel in een digitale onderneming. De manier waarop Docbyte machine learning gebruikt om continu te trainen past perfect bij het dynamische karakter van digitale oplossingen. Deze creatieve digitale bedrijfsstrategie zorgt ervoor dat documentverwerkingsoplossingen na verloop van tijd op hun best blijven, waardoor extractiesnelheden voortdurend verbeteren en een concurrentievoordeel behouden blijft in de snel veranderende digitale markt.

 

4. Classificatie en extractie 

optimaliseren postkamers en webapplicaties voor documentclassificatie en gegevensextractie door middel van machine learning past perfect bij de doelstelling van de digitale onderneming om de klantervaring te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen. Docbyte oplossingen een concurrentievoordeel bieden door middel van voortdurende training, synthetische gegevens en de capaciteit om complexe documenten te verwerken in een digitaal getransformeerd bedrijfsmodel waarin snelheid en efficiëntie van cruciaal belang zijn.

5. Inwerken van klanten: 

Een essentieel onderdeel van de digitale onderneming is het digitaliseren van de hele klant inwerkproces. Dit doel sluit perfect aan bij de oplossing van Docbyte, die het verzamelen, ondertekenen, archiveren en identificeren van documenten omvat. Omdat het antwoord modulair is, kunnen bedrijven het in hun eigen tempo implementeren, in lijn met de aanpasbare en flexibele kenmerken van een digitale onderneming.

Het productaanbod van Docbyte vergemakkelijkt de digitalisering van bedrijfsprocessen en -modellen door ze netjes te integreren in het kader van een digitale onderneming. Docbyte behandelt kritieke elementen zoals e-mailbeheer, klantendienst en documentverwerking om een digitaal bedrijfsmodel te creëren dat efficiënter, responsiever en geautomatiseerd is.

Strategieën voor digitaal ondernemen

 

Ontwikkelen en implementeren digitale ondernemingsstrategie In het snelle bedrijfsklimaat van vandaag moet je de interacties tussen organisatiecultuur, technologie en marktdynamiek goed begrijpen. Hieronder worden factoren besproken die bijdragen aan het succes van een digitaal bedrijf.

 

1. Investeren in technologie-infrastructuur

 • Cloudtechnologieën gebruiken

Infrastructuurinvesteringen in technologie gaan verder dan traditionele IT. Organisaties hebben de keuze uit publieke, private of hybride cloudmodellen. Cloud computing biedt een platform voor het implementeren van machine learning en AI De belangrijkste twee voordelen zijn eenvoudigere samenwerking en betere toegankelijkheid van gegevens. 

 • Randcomputing implementeren

De behoefte aan edge computing om gegevens dichter bij de bron te verwerken neemt toe naarmate de datavolumes toenemen. Door edge computing te gebruiken om de latentie te verlagen en de real-time verwerkingsmogelijkheden te verbeteren, kunnen digitale ondernemingen hun prestaties optimaliseren in domeinen zoals augmented reality (AR), autonome systemen en het Internet of Things (IoT).

 • Gegevensbeheer en -opslag

In het digitale tijdperk is het beheer en de opslag van gegevens van groot belang. Geavanceerde analytische tools en gedistribueerde databases helpen digitale ondernemingen om weloverwogen beslissingen te nemen. Het opslaan en beheren van gegevens is daarom cruciaal. 

 

2. Een digitale routekaart maken

 • Duidelijke doelstellingen en KPI's

Een grondig begrip van de doelstellingen van de organisatie is de basis van elk succesvol digitaal stappenplan. Het vaststellen van duidelijke key performance indicators (KPI's) die aansluiten bij de strategische doelstellingen garandeert dat digitale inspanningen een directe impact hebben op het succes van het bedrijf. Afdelingssamenwerking is vereist voor dit proces om kansen, probleemgebieden en gebieden die verbetering behoeven aan te wijzen om te plannen. digitale ondernemingsstrategie

 • Multifunctionele teams

Voor een succesvolle digitale transformatie moeten silo's worden doorbroken en moeten multifunctionele teams samenwerken. Ontwikkelings- en operationele teams moeten naadloos samenwerken met behulp van benaderingen zoals DevOps in de digitale routekaart. Door samen te werken met teams voor digitale ondernemingen, kunnen we de algehele organisatorische wendbaarheid verbeteren en de levering van digitale oplossingen versnellen.

 

3. Agile methodologieën toepassen

Het is een projectmanagementmethode die de nadruk legt op voortdurende verbetering en samenwerking tussen verschillende functies. Het verdeelt grote projecten in kleinere brokken en leidt groepen door het plannen en beoordelen van opeenvolgende taken.

Hoewel agile benaderingen hun oorsprong hebben in softwareontwikkeling, worden ze ook veel gebruikt buiten de IT. Het toepassen van Agile principes in de digitale onderneming bevordert een cultuur van reactievermogen, aanpassingsvermogen en voortdurende verbetering. Agile projectmanagementtechnieken, zoals Scrum en Kanban, vergroten het aanpassingsvermogen, leveren waarden in stappen en verbeteren de projecttransparantie. 

 

4. Technologische trends voorblijven

 • Constante technologische evaluatie

Er is een proactieve benadering van voortdurende technologische evaluaties nodig om op technologisch gebied voorop te blijven lopen. Met een uitgebreide analyse van markttrends kunnen bedrijven regelmatig technologische audits uitvoeren. Deelnemen aan innovatie-ecosystemen - technologische allianties, versnellers en industrieforums - biedt bijvoorbeeld inzichtelijke informatie en samenwerkingsmogelijkheden. 

 • Een cultuur creëren die gericht is op technologie

Om een cultuur te cultiveren die gericht is op technologie in een digitale onderneming, moeten medewerkers worden aangemoedigd om aanpassingsvermogen en levenslang leren te waarderen. Door informatie-uitwisseling en cross-functionele training kan een organisatie een personeelsbestand opbouwen dat goed op de hoogte is van de meest recente technische ontwikkelingen en in staat is om creatieve oplossingen aan te dragen.

 

Conclusie

 

Een digitale onderneming vereist strategisch gebruik van technologie voor productiviteit en succes op de lange termijn. Investeren in moderne technologie zoals cloud computing en het opstellen van een gedegen plan voor digitale transformatie zal bedrijven helpen bij het schalen van hun IT-infrastructuur, die bovendien een pay-as-you-go model heeft. Flexibele werkafspraken zoals Agile en op de hoogte blijven van opkomende technologieën zijn essentieel om te floreren als digitale onderneming.

Omdat ze gegevens verstandig gebruiken, zijn digitale ondernemingen efficiënter in het beheren van activiteiten en het bieden van snellere en betere klantenservice. Zoals succesvolle voorbeelden zoals die in de Europese Unie aantonen, is deze overstap naar digitaal meer dan een voorbijgaande trend; het verhoogt de winst en houdt het concurrentievermogen van een bedrijf op peil.

Neem contact met ons op

Bij Docbyte nemen we uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw account te beheren en de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd.

Heb je interesse om bij te dragen aan onze blog?

Docbyte

Kortrijksesteenweg 1144 B

9051 Gent

België

BTW: BE0880119503

Telefoon: +32 9 242 87 30

GDPR