DocbyteFacebookPixel
wit logo van docbyte

eIDAS: Bevordering van interoperabiliteit en veiligheid in de hele EU

[tta_listen_btn]
eIDAS bevordert interoperabiliteit en veiligheid Docbyte

Inhoudsopgave

Gezien alle zaken die binnen en door Europa gebeuren, zijn veilige elektronische transacties over de grenzen heen essentieel. Hier komt EIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) om de hoek kijken.

De eIDAS-verordening werd aangenomen door de Europese Unie (EU) om de interoperabiliteit tussen de 27 lidstaten te bevorderen. Het belangrijkste doel is te zorgen voor grensoverschrijdende erkenning van elektronische identificatiesystemen en tegelijkertijd een hoge mate van vertrouwen en veiligheid te bieden bij elektronische transacties. We bespreken waarom eIDAS in het leven is geroepen en hoe bedrijven en consumenten er baat bij hebben.

 

Waarom is eIDAS opgericht? 

 

eIDAS is het resultaat van een groeiende vraag naar veilige, grensoverschrijdende elektronische transacties. Het initiatief is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle andere lidstaten de elektronische identificatieregelingen van EU-lidstaten erkennen.

Dit betekent dat een bedrijf in een EU-land zijn klanten nu kan authenticeren met behulp van zijn nationale elektronische identificatiesysteem en dat andere EU-landen deze authenticatie zullen erkennen. Het resultaat, eIDAS heeft de trust, veiligheid en interoperabiliteit tussen landen, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger en efficiënter wordt om transacties uit te voeren in andere lidstaten.

 

eIDAS-standaarden implementeren

 

Het implementeren van eIDAS standaarden kan een complexe en tijdrovende taak zijn. Stel dat uw organisatie nog geen ervaring heeft met elektronische identificatie. In dat geval moet u leren over de vereisten van de regelgeving, de verschillende soorten elektronische identificatie die beschikbaar zijn en de technologische infrastructuur die nodig is om ze te ondersteunen.

Externe leveranciers hebben echter al het certificeringsproces doorlopen en beschikken over de benodigde infrastructuur en expertise om direct aan de slag te gaan. Dit betekent dat je bedrijf door het gebruik van een externe leverancier tijd en middelen kan besparen en zich kan richten op zijn kernactiviteiten.

 

 

Lagere kosten

Het implementeren van eIDAS-normen vereist een aanzienlijke investering in technologische infrastructuur, waaronder de hardware en software die nodig zijn om elektronische identificatie en vertrouwensdiensten te ondersteunen.

Het certificeringsproces kan ook kostbaar zijn, omdat er externe auditors nodig zijn om te beoordelen of uw organisatie voldoet aan de vereisten van de regelgeving. Externe leveranciers hebben echter al geïnvesteerd en u kunt profiteren van hun bestaande infrastructuur zonder de kosten te hoeven dragen om alles intern te implementeren.

 

Lager risico

Het implementeren van eIDAS-standaarden kan riskant zijn, vooral als u meer expertise nodig hebt om volledig aan de vereisten van de regelgeving te voldoen. Als u er niet in slaagt om aan de eIDAS-standaarden te voldoen, kan uw organisatie worden blootgesteld aan datalekken, wettelijke aansprakelijkheid en reputatieschade.

Het gebruik van een externe leverancier met ervaring en certificering in elektronische identificatie en vertrouwensdiensten kan dit risico echter verlagen. Deze leveranciers worden regelmatig gecontroleerd, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de laatste vereisten en zich houden aan de beste praktijken op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming.

 

Meer opties

Er zijn veel soorten elektronische identificatie beschikbaar, van eenvoudige combinaties van gebruikersnaam en wachtwoord tot biometrische authenticatie zoals vingerafdruk- of gezichtsherkenning. Het intern implementeren van eIDAS-standaarden kan echter uw opties beperken wat betreft de soorten elektronische identificatie die u kunt gebruiken.

Aanbieders van derden hebben daarentegen een breder aanbod van elektronische identificatie en vertrouwensdiensten beschikbaar. Dit betekent dat u de opties kunt kiezen die het beste passen bij de behoeften van uw organisatie, zonder dat u hier vooraf in hoeft te investeren.

 

eIDAS certificering - Gevorderd en gekwalificeerd 

 

Om de eIDAS-normen binnen uw organisatie, moet u een externe leverancier vragen of met hem samenwerken die de geavanceerde of gekwalificeerde certificering heeft ontvangen. Vertrouwde lijsten bevatten gegevens over leveranciers van certificaten voor elektronische handtekeningen, waarvoor paanbieders van gekwalificeerde certificaten verplichte vermeldingen zijn.

Elke lidstaat beheert en publiceert deze lijsten en gebruikers kunnen ze bekijken via de Trusted List Browser. We zullen de verschillen tussen geavanceerd en gekwalificeerd uiteenzetten zodat je ze kunt vergelijken.

 

1. Geavanceerde elektronische handtekening

  • Het certificaat voor een geavanceerde elektronische handtekening kan al dan niet gekwalificeerd zijn.
  • De private sleutel van het certificaat hoeft niet te worden opgeslagen op een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen (QSCD).
  • Geavanceerde elektronische handtekeningen kunnen worden aangemaakt met Trust Service Providers (TSP) certificaten.

 

2. Gekwalificeerde elektronische handtekening

  • Een gekwalificeerde elektronische handtekening vereist een gekwalificeerd certificaat.
  • De private sleutel van het gekwalificeerde certificaat moet worden opgeslagen op een "gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen" (QSCD).
  • Volgens de eIDAS-verordening heeft een gekwalificeerde elektronische handtekening uitdrukkelijk dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening.
  • Aanbieders van gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekeningen zijn verplicht opgenomen in de corresponderende nationale vertrouwenslijst, overeenkomstig de wettelijke verplichtingen van eIDAS.

 

 

eIDAS in Europa

 

De invoering van eIDAS heeft bedrijven veel voordelen gebracht, zoals minder administratieve lasten en efficiëntere bedrijfsprocessen. Een bedrijf kan nu bijvoorbeeld contracten met andere bedrijven, consumenten of de overheid elektronisch ondertekenen zonder fysieke documenten. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de kosten, hogere winsten en veiligere elektronische transacties, waardoor het consumentenvertrouwen en de potentiële consumentenbasis zijn toegenomen.

Een ander voordeel van eIDAS is de beschikbaarheid van betrouwbare diensten die zijn gevalideerd en goedgekeurd door een toezichthouder van een lidstaat. Deze diensten omvatten elektronische handtekeningen, zegels, tijdstempels en websiteverificatie. eIDAS zorgt ervoor dat deze vertrouwde diensten voldoen aan de eisen van de regelgeving en biedt bedrijven en consumenten in heel Europa een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid.

Dienstverleners die voldoen aan de eIDAS-verordening kunnen hun vertrouwensdiensten grensoverschrijdend aanbieden, waardoor bedrijven niet langer meerdere contracten hoeven te ondertekenen om in verschillende landen actief te zijn.

eIDAS beschermt ook de privacy van EU-burgers die deelnemen aan grensoverschrijdende transacties. De verordening stelt strenge regels op voor de manier waarop persoonsgegevens worden behandeld en verwerkt en zorgt ervoor dat de rechten van burgers in de hele EU worden gerespecteerd en beschermd.

De verordening biedt transparantie en controle over het gebruik van persoonlijke gegevens en geeft burgers vertrouwen in de beveiliging en veiligheid van hun informatie.

 

Regels voor elektronische handtekeningen bij zakelijke deals buiten Europa

De wet elektronisch ondertekenen is van toepassing op alle zakelijke transacties buiten Europa en vereist dat de consument toestemming geeft voordat er elektronische communicatie of transacties plaatsvinden. De toestemming moet schriftelijk worden gegeven en aan specifieke eisen voldoen, zoals dat de consument moet worden geïnformeerd over zijn recht of optie om de gegevens op papier of in een niet-elektronische vorm te verstrekken of beschikbaar te stellen.

Het recht om de toestemming in te trekken, met inbegrip van eventuele voorwaarden, gevolgen en vergoedingen in het geval van een dergelijke intrekking, moet ook worden beschreven.

Daarnaast moet in de toestemming worden aangegeven of deze alleen van toepassing is op de specifieke transactie die de aanleiding vormde voor de openbaarmaking of op bepaalde categorieën gegevens die tijdens de relatie tussen de partijen kunnen worden verstrekt.

Verder moet de toestemming de procedures beschrijven die de consument moet gebruiken om zijn toestemming in te trekken en om de informatie bij te werken die nodig is om elektronisch contact met de consument op te nemen. De consument moet ook weten hoe hij een papieren kopie van een dossier kan aanvragen en of er kosten voor die kopie in rekening worden gebracht.

Bovendien moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze de elektronische handtekeningen van hun consumenten authenticeren. Authenticatie moet gebeuren door het verifiëren van de identiteit van de partij die het document ondertekent voor en tijdens de elektronische transactie. Dit kan door middel van een wachtwoord, een biometrische identificatie of andere geschikte middelen.

Wanneer je e-handtekeningen gebruikt voor zakelijke deals buiten Europa, is het belangrijk om een administratie bij te houden van alle elektronische transacties. De administratie moet alle informatie met betrekking tot de transactie bevatten, zoals de betrokken partijen, de datum en tijd van de transactie en alle documenten die zijn uitgewisseld. Het bewaren van deze gegevens helpt bij eventuele geschillen of rechtszaken.

 

 

Conclusie

 

Kortom, eIDAS heeft de interoperabiliteit en veiligheid in de hele EU bevorderd, waardoor grensoverschrijdende elektronische transacties voor bedrijven en consumenten gemakkelijker, veiliger en efficiënter zijn geworden. Bedrijven kunnen hun klanten nu elektronisch authenticeren, waardoor transacties veiliger en efficiënter worden en de administratieve lasten afnemen.

eIDAS heeft de kosten verlaagd en de bedrijfswinsten verhoogd, terwijl het consumentenvertrouwen is verbeterd en de potentiële consumentenbasis is uitgebreid. Met eIDAS kunnen vertrouwde diensten nu grensoverschrijdend worden aangeboden en kan tegelijkertijd de privacy van EU-burgers worden beschermd. eIDAS is essentieel in ons digitale tijdperk en van cruciaal belang voor de strategie van de EU voor een digitale interne markt.

Neem contact met ons op

Bij Docbyte nemen we uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw account te beheren en de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd.

Heb je interesse om bij te dragen aan onze blog?

Docbyte

Kortrijksesteenweg 1144 B

9051 Gent

België

BTW: BE0880119503

Telefoon: +32 9 242 87 30

GDPR